Ochrana osobních údajů

Služby financování a zprostředkování prodeje nemovitostí 4 DEVELOP vyžadují zadání osobních údajů. Zadáním a odesláním těchto údajů klient uděluje dobrovolně společnosti 4 DEVELOP HOLDING a.s., IČ: 03610322 se sídlem Na Lucberku 240, 267 01, Králův Dvůr, jako správci osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 480/2004 Sb., souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí manuálních a automatizovaných prostředků ve vlastním informačním systému správce v rozsahu údajů uvedených ve formuláři za účelem zasílání nabídek financování, k převodu a pronájmu nemovitostí a nabízení služeb správce.

Souhlas platí během zákonné povinnosti 4 DEVELOP uchovávat osobní údaje, případně do jeho odvolání. Souhlas je možné kdykoli odvolat zasláním odvolání na e-mailovou adresu správce info@4develop.cz popř. písemně prostřednictvím doporučeného dopisu, zaslaného na sídlo 4 DEVELOP. Klient může dále požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů o jeho osobě nebo o jejich opravu, v případě podezření na zpracovávání osobních údajů 4 DEVELOP v rozporu s ochranou soukromého života nebo se zákonem může požádat 4 DEVELOP o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu a může se s takovým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.